Kčt Nová Paka - Novopacké pochody

Datum konání

19. září 2020    
06:00 - 17:00

Typ události

KČT Nová Paka – NOVOPACKÉ POCHODY 2020  –  55. ročník

SOBOTA 19. 9. 2020          Účast  je individuální

Start:            v junácké klubovně od 6.00 do 11.00 hod

Startovné:    20,- Kč, sleva pro členy KČT

Trasy :           10, 19, 24, 35,  44,  50 km

Ubytování:     v junácké klubovně ve vl. spacích pytlích

Mapa :            Kčt Podkrkonoší, Český ráj

Občerstvení:  Občerstvení bude jenom na startu.Diplom dostane každý na startu.Děkuji za pochopení .

Informace:      Josef Pilař, Fr. Pecháčka 1481, Nová Paka,     tel.: 605 440 585

Autobusové a vlakové spojení z Jičína do Nové Paky v sobotu 19.9.2020 :

Jč.aut.st. 7 –  v 8.10 hod,               vlak v 8.33 – 8.54 Ostroměř – přestup 9.00 – 9.22 v Nové Pace

zpět z Nové Paky do Jičína :        aut. stan. A – 13.00,  14.10,  15.03 hod.

N O V O P A C K É P O C H O D Y
19. září 2020
Trasa 50 km
č 0 Nová Paka – junácká klubovna – start
z 5 Skalka pod Kumburkem – rozc.
x 15 Levínská Olešnice
z 16 Veselka – sedlo
z 18 Kozinec – rozhledna
žl 20 Horka u St. Paky – žst., občerstvení
m 28 Pecka – hrad
č 36 Lázně Bělohrad – památník K. V. Raise
m 43 Hřídelec – sopka
m 50 Nová Paka – junácká klubovna – cíl do 18.00 hodin
Trasa na 44 km společně s trasou 50 km až do Lázní Bělohradu
a odtud po žluté do Nové Paky.
Trasa na 35 km společně s trasou 50 km až na Pecku
a odtud po červené do Nové Paky.
Trasa na 24 km
z 0 Nová Paka
z 5 Kozinec
žl 8 Horka u Staré Paky
č 16 Pecka
č 24 Nová Paka
Trasa na 19 km společně s trasou 50 km až na Veselku
a odtud po zelené do Nové Paky.
Trasa na 10 km
z 0 Nová Paka
x 4 Veselka
č 5 Levínská Olešnice
č 10 Nová Paka