KERSKO - NAUČNÁ STEZKA BOHUMILA HRABALA

Datum konání

13. dubna 2024    
07:30 - 18:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Typ události

 

Trasa Nymburk – Kersko

okruh Kersko

 

KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ  –  ODBOR  JIČÍN

Vás zve na turistickou jednodenní akci pro pěší

 

KERSKO –  NAUČNÁ  STEZKA  BOHUMILA  HRABALA

 

ODJEZD :  z Jičína, v sobotu 13.dubna 2024,   v 7,30 hodin, autobusové nádraží

DÉLKY TRAS :  pěší : 8 km – značená naučná stezka Bohumila Hrabala

15 km – pivovar Nymburk – po červené podél Labe – Písty – přírodní památka písečný přesyp – Hájenka. Tato trasa je součástí dálkové poutní cesty Blaník – Říp.

PROGRAM :

U příležitosti 110. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala přijměte pozvání na místa, která jsou úzce spojena s jeho životem a které měl tak rád.

Naší první zastávkou bude Pivovar v Nymburce, zde  máme domluvenou  přibližně hodinovou prohlídku s možnou ochutnávkou výborného postřižinského piva. Poté se přesuneme do Kerska, lesní osady, kde si projdeme značenou naučnou stezku Bohumila Hrabala.

Skvostné prostředí kerského polesí, nostalgie Hrabalových knih, kočky a vůně klobás, oběd se šípkovou nebo se zelím, přátelská atmosféra – to je Hrabalovo Kersko.

Na viděnou se těší Zdenka Nosková

Cena zájezdu :

160,- Kč –   člen KČT Jičín

270,- Kč – nečlen klubu

Na dopravu  členům odboru klub přispívá ve výši 40 %.

Ostatní náklady výletu si každý hradí sám ( vstupné atd.)

Přihlášení :

Do 5. dubna 2024 buď na webových stránkách KČT Jičín, nebo sms na mobil vedoucí akce na tel.  č. 732 101 194 s uvedením jména a příjmení účastníka.

Minimální počet účastníků je 30 osob, maximální počet účastníků je 50 osob.

Platba zájezdu :

Pouze v hotovosti v den zájezdu, platba bude vybírána ráno v autobuse.

Rezervace

Tato událost je již plně obsazena.

Přihlášení turisté:

 • Zdenka Nosková
 • Květa Kovandová
 • Jaroslav Nosek
 • Alena Kocourková
 • Jana Kynčlová
 • František Kynčl
 • Věra Domesová
 • Marie Bernardová
 • Jitka Typltová
 • Eva Jebavá
 • Marcela Hrušová
 • Hana Munzarová
 • Iva Marksová
 • Pavel Čermák
 • Oldřich Sudek
 • Jiří Bydžovský
 • Bohumila Bydžovská
 • M. Krejcarová
 • Milada Dufková
 • Ludmila Mrňáková
 • Nečlen Martina Kordíková
 • Nečlen Marie Drbohlavová
 • Nečlen Lenka Pourová
 • Oldřich Ducháček
 • Blanka Kosejková
 • Karel Kosejk
 • Martina Čermáková
 • Anna Hyršalová
 • Juraj Reinold
 • Miloslava Kovářová
 • Jaroslava Hakenová
 • Eva Jelínková
 • Libuše Kasková
 • Anna Svejkovská
 • Květoslav Kubíček
 • Helga Mrázová
 • Alena Jírovcová
 • Milena Damašková
 • Vladislava Kvapilová
 • Miloslava Kubíčková
 • Jana Votočková
 • Břetislav Gotvald
 • Jan Simeon Kaiser
 • Jaroslava Pilná
 • Marie Zemánková
 • Nečlen Jaroslava Krohová
 • Bohuše Melicharová
 • Hana Vorlová
 • Jiří Koliáš
 • Mizerová Marcela
 • Břetislav Mizera
 • Marie Neslerová
 • Blanka Janáková

Čekací listina: