ZRUŠENO PRO NEZÁJEM: UNESCO: 1. den Postoloprty - Stekník - Žatec, 2. den Žatec - Nechranická přehrada

Datum konání

25. května 2024 - 26. května 2024    
07:25 - 17:45

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Typ události

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR JIČÍN

ZVE na DVOUDENNÍ TURISTICKOU AKCI autokarem PRO PĚŠÍ

UNESCO

 1. den: POSTOLOPRTY – STEKNÍK – ŽATEC
 2. den: ŽATEC – NECHRANICKÁ PŘEHRADA

ODJEZD z Jičína

Sobota 25. května 2024, sraz na autobusovém stanovišti Jičín, 7.25 hodin.

DÉLKY TRAS

 1. den 10, 14 a 21 km, 2. den 11 a 17 km.

SPOJENÍ

Autokar Jičín, Sobotka, Mladá Boleslav, Mělník, Slaný, Louny, Postoloprty (150 km). Příjezd c. 9.45.

PROGRAM

 1. den, 25. 5. 2024:

Postoloprty (domy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek opuštěn, bývalý pivovar, infocentrum, restaurace; Marxovo nám. – plavecký bazén), krátká prohlídka města pro všechny do 10.15. Výstup 1. skupiny, ostatní v 10.15 převezeni na start skupin (2 skupina odchod v 10.25, 3. skupina odchod v 10.30). Přes Stekník do Žatce. Ubytování v 17.00, večeře.

 • 21 km: Postoloprty, Mírové nám. > zelená NS „Mariánské stezky“ > Husova > Ohře > řopíky > býv. cukrovar > podél Ohře, chmelnic a řopíků > na dohled Skupice (kostel sv. Jana Křtitele) > Mradice (kaple Čtrnácti sv. pomocníků, zámek, zachráněn, vodní elektrárna) > řopíky > Strkovice (kaple sv. Anny, zvonice, sochy, zámek JZD, snaha o záchranu) > Hradiště (kostel sv. Šimona a Judy) > za obcí vpravo modrá NS „Za příběhem chmele“ > podél Ohře > vlevo chmelnicemi > Stekník > dále jako 10 km.
 • 14 km: Dolejší Hůrky > modrá NS „Mariánské stezky“ směrem k žst. > chmelnice, řopíky > Ohře > Hradiště (kostel sv. Šimona a Judy) > za obcí vpravo modrá NS „Za příběhem chmele“ > podél Ohře > vlevo chmelnicemi > Stekník > dále jako 10 km.
 • 10 km: Stekník (vesnická památková zóna, hostinec, kostel Navštívení Panny Marie, sochy, kašny, zámek UNESCO, nejvýznamnější rokokový zámek u nás, základní okruh – délka 45 minut, max. 20 osob, 160/130 Kč, zámecká zahrada – délka 20 minut, max. 150 osob, 60 Kč, výstava a sklepení – délka 20 minut, max. 15 osob, 80 Kč) > žlutá TZT/červená NS „Mariánské stezky“ > chmelnicemi > řeky Blšanka a Ohře > Trnovany (zámek, snaha o záchranu, kaple Sedmibolestné Panny Marie) > podél Ohře > Bezděkov (ves okrouhlice, kaple sv. Anny, hostinec, Letecké muzeum Korea-Merkur) > Žatec (UNESCO, individuální prohlídka města), Pražská (kapucínský klášter, kostel Korunování Panny Marie, kostel sv. Jakuba), nám. Prokopa Velkého (Chmelařské muzeum, 10.00–16.00/17.00, 120/80 Kč, pivovar a restaurace U Orloje s degustací piv Žateckého pivovaru), nám. Svobody (MPR, IC, radniční věž výhled, nedaleko v hradbách Husitská bašta – Muzeum Homolupulů, jen po dohodě 705 007 325, Libočanská branka), Chelčického nám. (synagoga), Hošťálkovo nám. (chrám Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Jana Nepomuckého, sousoší, Kněžská brána, restaurace U Zlatého beránka, restaurace Pod Branou), Žižkovo nám. (Muzeum pivovarnictví, délka 35 min., Žatecký pivovar, délka 30 min., Vodárenská vyhlídková věž; vše 12.00–17.00) > ubytovna TJ Sever (Plzeňská 2787; večeře). Další např. Regionální muzeum (Husova) a Křížova vila (Zeyerova, 13.00 – 17.00). Nákup něčeho k snídani.

 

 1. den, 26. 5. 2024:

Odchod ze Žatce v 8.30, kratší skupina odjezd v 8.45. Procházka podél Ohře, cíl Nechranická přehrada (koupání).

 • 17 km: ubytovna > proti proudu Ohře, cyklo > U Hřiště, Hálkova > loděnice > vpravo přes most > Žatec, u lávky > vlevo modrá > Stroupečská > Stroupeč, rozc. > dále jako 11 km.
 • 11 km: Stroupeč, rozc. > modrá proti proudu Ohře > Přívlaky (strom Svobody, kaple) > Stranná (kostel Nejsv. Trojice) > Vičice (zámek, snaha o záchranu, kaple) > Nechranice (kaple, pozůstatky mostních pilířů) > na dohled Soběsuky (kostel sv. Martina, stromy) > Vikletice, u hráze > Vikletice (pláž Nechranické přehrady, kaple sv. Anny, lípa, Rybářská bašta) > odjezd 15.00.

PŘÍJEZD do Jičína

Autokar Vikletice 15.00, Postoloprty, Louny, Slaný, Mělník, Mladá Boleslav, Sobotka, Jičín (190 km). Příjezd c. 17.45.

CENA

Na dopravu členům odboru klub přispívá (40 %), cena včetně ubytování a večeře 1 000 Kč člen, 1 300 Kč nečlen; ostatní náklady si hradí každý sám.

PŘIHLÁŠENÍ

Do čtvrtka 25. dubna 2024 před vyčerpáním počtu přihlášených a po ZAPLACENÍ ČÁSTKY NA ÚČET KLUBU 284496334/0300 (variabilní symbol: rok narození), zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, UNESCO formou sms na mobil vedoucího akce 776 178 228 s uvedením jména a příjmení účastníka. Po kontrole připsané částky bude účastník zapsán do seznamu rezervací. Minimální počet účastníků je 20 osob, jinak se ruší.

ŘÍDÍME SE PRAVIDLY ORGANIZOVÁNÍ VYCHÁZEK A VÝLETŮ

ZMĚNY VYHRAZENY

Na shledanou se těší Jenda Kaiser

Rezervace

Přihlášení na akci není možné.

Přihlášení turisté:

 • Jan Simeon Kaiser
 • Martina Čermáková
 • Veronika Kubelová

Čekací listina: