VYCHÁZKA - Turnov-Pelešany-Valdštejn-Hrubá Skála

Datum konání

17. června 2020    
09:30 - 16:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Typ události

KČT, odbor Jičín
zve příznivce turistiky na
V Y C H Á Z K U
Turnov-Pelešany- Valdštejn- Hrubá Skála
Středa 17. června 2020
Sraz : v 9.20 hod – Jičín, vlakové nádr. ČD
Odjezd: v 9.33 do Turnova-město

Trasa vede od železn. stanice Turnov-město, Pelešany, Valdštejn, přes vyhlídky na Zlaté stezce Českého ráje, v obci Hrubá Skála-Doubravice kolem Řezníčkovy vily, železn. stanice Hrubá Skála.
Trasa = 7,5 km
Zpět do Jičína: vlakem 13.54, 14.54

Na příznivce turistických vycházek se těší
Marie Bernardová, tel: 721 483 309

Rezervace

Přihlášení na akci není možné.

Přihlášení turisté:

  • Marie Bernardová
  • Marie Neslerová
  • Anna Svejkovská
  • Alena Votrubová
  • Jitka Kubelová

Čekací listina: