Výlet za kulturními památkami Jičínska

Datum konání

01. října 2022    
07:00 - 15:47

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Typ události

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR JIČÍN ZVE na TURISTICKOU AKCI pěšky a autobusem

Výlet za kulturními památkami Jičínska

Pojďme se společně vydat za krásami našeho kraje a spojme sportovní výkon a zážitky kulturní a kulinářské.

Sraz je v sobotu 1. října 2022

 1. skupina v 7,00 hod na začátku lip u kruhového objezdu v Revoluční ul. v Jičíně
 1. skupina v 8,15 hod na autobusovém nádraží v Jičíně (připravte si drobné na úhradu jízdného, klub přispívá na cestu zpět)
 1. skupina 12,30 hod na autobusovém nádraží v Jičíně (odjezd autobusu je v 12,40 hod směr Lázně Bělohrad, zastávka Dřevěnice –Na Špici)

Tentokrát se vydáme po značených i neznačených cestách za kulturními památkami obcí a míst

 Studeňany, Dřevěnice, Stav, místa U Kostelíčku a Na Špici.

 1. Trasa 16 km – vede lipami z Jičína přes Valdice, dále po silnici do Studeňan a po silnici do Dřevěnice, po žluté turistické značce do Stavu, dále k místu zvaného U kostelíčka a po zčásti značené cestě na oběd do Hospody na Špici přes chatu Květy Kovandové u Marešského (Lužanského) rybníka ☻☺ – cca 6,5 hodin chůze
 2. Trasa 10 km – vede ze Studeňan po silnici do Dřevěnice, po žluté turistické značce do Stavu, dále k místu zvaného U kostelíčka a po zčásti značené cestě na oběd do Hospody Na Špici přes Marešský rybník –  cca 5 hodin chůze
 3. Trasa 300 m vede do Hospody na Špici s individuální dopravou (kolo, auto, autobus s odjezdem z Jičína ve 12,40 hod směr Lázně Bělohrad). Jedná se o jednu z mála zachovaných původních hospod v Podkrkonoší postavených již v roce 1838. Sloužila především jako zájezdní hostinec pro formanské vozy. Zde se přepřahali koně, aby zvládli s nákladem vyjet Babák – kopec k Nové Pace.

Nabídka oběda:                       od cca 14,00 do 15,30 hod

 1. Cmunda se zelím                              za 150,-Kč
 2. Kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým salátem 150 g za 190,-Kč
 3. Vepřové výpečky s houskovými knedlíky a zelím za 190,-Kč
 4. Masová směs hranolky  za 190,-Kč
 5. Guláš ze zvěřiny (srnčí, jelení)180 g s houskovým knedl. za 240,-Kč
 6. Guláš ze zvěřiny (srnčí, jelení) 180 g s bramboráčky za  270,-Kč

Česnekovou polévku nebo polévku dle denní nabídky lze objednat na místě.

 

Prosím účastníky, aby se přihlásili na výlet na našich webových stránkách nebo SMS zprávou na můj telefon č. 731722942 a zároveň sdělili výběr oběda na 731722942 nebo poslali e- mail na adresu alena.jirovcova@c-box.cz. Je to důležité pro kuchaře Hospody na Špici, aby věděl, kolik a jakých jídel má uvařit! Děkuji.

 

Odjezd od Hospody na Špici je plánován po obědě a sdílení zážitků z cest na 15,30 hod. příjezd do Jičína cca v 15,45 hod.

 

Těší se na Vás i Vaše psy                                                                                                   Alena Jirovcová

Kulturní památky zaspané v ústředním seznamu

Studeňany  

Vesnická památková zóna Studeňany

Ulicová vesnice s hodnotným souborem roubených objektů zemědělských usedlostí z přelomu 18. a 19. století. Součást zástavby obce tvoří kaplička a kovárna.

Venkovská usedlost č. p. 43 z 19 století

Venkovská usedlost je dokladem lidové architektury podkrkonošské části východních Čech z 19. století.

Venkovská usedlost  č. p. 9

Venkovská usedlost č. p. 38, č. p. 3, 5, 10, 39 a sýpka

Rozsáhlý a velmi hodnotný čtyřstranný areál bývalé hospodářské usedlosti ze závěru 18. stol. sestávajícího z hlavního obytného roubeného objektu, roubené budovy chlévů, zčásti pilířové a zčásti roubené stodoly a roubeného špýcharu se zděnou kolnou.

Venkovská usedlost  č. p. 6 – Jirsákův statek

Sloup s křížkem

Jedna z nejstarších dochovaných památek v okolí. Barokní kamenická práce od neznámého autora.

 •  Návesní pozdně barokní kaple. Příklad tvorby veřejného prostoru v 18. století.

Dřevěnice

Zděná výklenková kaple s vrcholně barokní sochou   zemského patrona.

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého o celkové výšce stavby cca 350 cm, rozměru základny 185 x 115 cm se nachází v obci Dřevěnice při místní komunikaci. Architektonicky nenáročně řešená výškově obdélná kaple představuje řemeslnou práci lidového pojetí patrně z doby druhé poloviny 18. století, popř. první třetiny 19. století. Stanová stříška pokrytá pálenou krytinou (bobrovky) je ukončena ve vrcholu kovovým pozlaceným křížkem. V nice stojí skulptura českého mučedníka na nízkém podstavci vytesaná z pískovce v podživotní velikosti o výšce 140 cm, která je zdařilou prací školeného kameníka, sochaře. Podstavec je tvořen nízkým jednoduše profilovaným soklíkem s profilovanou krycí římsou. Čelní strana dříku je doplněna výrazným reliéfem zlacené osmicípé hvězdy a švabachem

psaným nápisem s letopočtem 1705, St. Jene / Nepomuczký / Jmeno czest Chran / Wzdiczky. / A 1705 D: 28S…

V regionu dochovaná zděná patrová budova tvrze ze 16. století, přestavěná na sýpku. Doklad transformace obytné budovy malého šlechtického sídla po ztrátě původní funkce.

Raně barokní sochařská práce z doby kolem r. 1700.

Volně stojící při silnici, světlý pískovec. Sokl čtvercového půdorysu. Jeden schod, betonový základ. Na hranolovitém dříku, nad nímž se tyčí cca 2 m sloup stojící postava P. Marie s dítětem v podživotní velikosti. Stojící bez zeměkoule na obou nohách, v náručí se sedícím dítětem. Oděna ve volný řasený šat s pláštěm, pod nohama had s jablkem v hubě.

Kamenný krucifix  pískovec vysoký 530 cm.                                                                                                                                                                         s vytesaným textem: Ejhle znamení Boha / živého! Zjev: 7,2. / Smrtí  kříže dů / kaz lásky jisté po /dal jsi nám milý / Jezu Kriste / V nás též rozněl / lásky plamen / k Tobě Boží Synu,/ Amen! / Pod nikou   se nachází drobná a výrazně plochá reliéfní mušle. Na soklu vzadu vyryto: zh. O. Mencl /

z Vojic.

 

Úbislavice  –  Stav   

Krucifix na podstavě  pozdně barokní sochařsko kamenické dílo je dokladem výtvarné úrovně regionálních kamenických dílen.

Socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Pozdně barokní plastika sv. Jana Nepomuckého s klečícím andílkem, osazená na vyvýšeném členěném a zdobeném podstavci představuje zlidovělou sochařskou práci místního významu z 2. poloviny 18. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého  Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého na vyvýšeném podstavci představuje tradiční znázornění tohoto světce. Dílo pochází z místní sochařské produkce a je cenným historickým prvkem této lokality.

U Kostelíka

Kostel sv. Petra a Pavla  Zděný bezvěžový gotický kostel s polygonálním presbytářem. Doklad výtvarné úrovně výstavby ve 14. století.

 

 

 

Rezervace

Přihlášení na akci není možné.

Přihlášení turisté:

 • Alena Jírovcová
 • Anna Hyršalová
 • Jana Ottová
 • Jaroslava Pilná
 • Eva Šmídová
 • Miloslava Kovářová
 • Květa Kovandová
 • Eva Jebavá
 • Marie Majorová
 • Martina Čermáková
 • Vladislava Kvapilová

Čekací listina: