Výlet za památkami Jičínska - Sobotka, Nepřívěc, Vesec, Osek

Datum konání

14. října 2023    
07:30 - 17:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Typ události

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR JIČÍN

zve  na   turistickou   akci  za  historickými  památkami   J i č í n s k a

v sobotu 14. října 2023

Poznáme část historických památek v Sobotce a všechny nemovité památky v Nepřívěci, Vesci a Oseku.

Program:

7,25 hod sraz na autobusovém nádraží v Jičíně – stání 12

7,35 hod odjezd z autobusového nádraží v Jičíně směr Sobotka

 1. skupina pro labužníky historie a kouzla Sobotky cca 4 km chůze vycházkového tempa – prohlídka vybraných památek Sobotky – viz níže, návštěva vyhlášené cukrárny na nám. Míru s kávou a dortíkem, procházka na lovecký zámek Humprecht – 800 m po modré turistické zn., tj. kolem městského úřadu Novoměstskou ulicí, s následnou procházkou ke zvonici v Oseku 1,6 km s možným občerstvením na bio farmě Havlíkův dvůr – viz níže nebo s návštěvou a obědem v některé restauraci Sobotky (Restaurace Syrovanda, Boleslavská 339, Pizza Pepíno, Boleslavská 128, Restaurace Pošta na Mírovém nám., Pizzerie a kavárna V Maštali, Baštecká 748).

Návrat linkovým autobusem z nám. Míru v Sobotce s odjezdy autobusu ve 12,10 hod, ve 14,10 hod, v 15,00 hod a v 16,10 hod (cestu zpět hradí každý turista z vlastní kapsy, kdy plné jízdné činí 24,-Kč – 28,-Kč).

 1. skupina turistů s výšlapem 12 km

Od 8,00 hod prohlídka nemovitých památek při cestě na Humprecht a dále po žluté turistické značce do obce Nepřívěc ke Kostelu Nalezení sv. Kříže a kávou v Hotelu Ort. Návrat po žluté značce cc 200 m na kraj obce odkud budeme pokračovat po modré značce do Vesce, ve které jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek v podstatě všechny  stavby včetně Sousoší Nejsvětější trojice na návsi. Po procházce po Vesci se 2. skupina se vrátí 300 m zpět po modré  na cyklotrasu počínající na křižovatce s odbočením na Nepřívěc a pokračující do obce Osek. Po prohlídce kostela se zrekonstruovanou zvonicí se turisté rozhodnou, zda poobědvají v restauraci biofarmy Havlíkův dvůr – viz jídelníček níže nebo se vrátí a využijí k občerstvení restaurace v Sobotce, či poobědvají z vlastních zásob.

Odjezd autobusu do Jičína je  z autobusové zastávky na náměstí ve 12,10 hod, ve 14,10 hod, v 15,00 hod a v 16,10 hod.

 1. skupina turistů, kteří budou ve formě a 12 km jim nestačí, půjde až do Vesce po stejné trase jako 2. skupina, zde nepůjdou po cyklotrase do Oseka, ale pokračují z Vesce po modré značce přes bývalý skalní mlýn a hradiště Poráň do Střehomi, kde nastoupí na žlutou značku, která je přivede do Oseku. Zde využijí k občerstvení restauraci Havlíkův dvůr nebo pokračují do Sobotky. Najdou tak cca 20 km. Výčet restaurací a odjezd autobusu – viz výše.

Vážení turisté, věřím, že nám počasí bude přát a že si užijeme zajímavých pohledů na Humprecht ze všech stran. Srdečně zvu na výlet i turisty s momentálně nižší formou, kteří mohou strávit několik hodin v inspirativním prostředí Sobotky s výstavami uvedenými na www.sobotka.cz., projít se k Humprechtu a do nedalekého Oseku.  Prosím všechny, aby se řádně zaregistrovali na výlet na našich webových stránkách www.kctjicin.cz nebo SMS zprávou na tel. č. 731722942 nejlépe do 12. října 2023. Také prosím o šíření údajů o výletu a pozvání každého, koho potkáte.

Těší se na Vás Alena Jirovcová

Sobotka

Vedle několika pomníků, kašny, sousoší a především roubených stavení jsou na seznamu nemovitých kulturních památek ĆR zapsány tyto nemovitosti, kolem kterých v Sobotce půjdeme na největší z nich – Humprecht:

Měšťanský dům – bývalá budova vystavěná na JZ nároží náměstí sestává ze  radnice a solnice– klasicistní architektura dvou navzájem propojených domů, nyní tvořena s renesančním jádrem z konce 16. stol. dvěma částmi s klasicistní a eklektickou podobou. Dodnes se kromě kleneb a dalších prvků zachovala cenná původní středověká dispozice a hmota domu.

Šrámkův dům – klasicistní stavba s prvky secesní výzdoby z počátku 20. století, nedílná součást východní fronty soboteckého náměstí. V interiéru Šrámkova pracovna.

Kostel sv. Máří Magdaleny s ohrazením hřbitova a děkanstvím – pohledová dominanta města, kvalitní renesanční stavba z let 1590-96 s gotickými základy. Časté stavební úpravy jsou dokladem vývojových etap sakrální stavby včetně novotvaru klenby lodi po jejím zřícení v 70. letech 19. století.

Budova špitálu – doklad barokně upravené kvalitní renesanční stavby, jeden z prvních objektů zděné výstavby města (kolem r. 1600).

Bývalá spořitelna nyní městský úřad

Budova vystavěná r. 1935 dle návrhu J. Freiwalda sloužila původně jako spořitelna. Autorem soch na průčelí představujících těžký průmysl, spořivost, textilní průmysl a zemědělství je J. Bezemek. Stavba je kvalitní ukázkou české meziválečné architektury

Okresní záložna hospodářská – dům vystavěn ve stylu českého purismu s dekorem art déco dle návrhu F. Jandy za účasti sochaře R. Březy. Stavba je ukázkou reprezentativní prvorepublikové architektury.

Libošovice – Nepřívěc

Kostelní areál se rozkládá na mírném návrší při horním okraji návsi. V pozdějších letech upravovaný gotický kostel je ohrazen silnou kamennou zdí, do níž je na východní straně včleněna zděná osmiboká zvonice z roku 1786, která nepochybně nahradila starší dřevěnou zvonici.

Velká zemědělská usedlost č. p. 14 s patrovým roubeným domem doposud uchovává množství kamenických a truhlářsko – tesařských prvků z doby výstavby. Doklad patrového roubeného statku vystavěného po r. 1770.

Libošovice – Vesec

Vesnice nepravidelnou trojúhelnou návsí středověkého původu (1497). Stavební fond tvoří roubené patrové domy a hospodářské objekty z 18.-19. století. Domy se vyznačují podobou typickou pro Jičínsko, opatřeny sdruženými okny, pavlačí a bedněnými štíty.

Sousoší Nejsvětější Trojice

Lidová pozdně barokní práce, významná součást intravilánu obce. Hodnotná lidová sochařská práce ze 30. let 19. století dotvářející náves.

Osek  Stavba kostela P. Marie obnovená r. 1846. Vrcholně barokní stavba vyšlá z okruhu J. B. Aliprandiho, provedená však místním stavitelem ve tvarech značně zjednodušujících původní schéma. Zvonice raně barokní, důležitý vývojový článek skupiny českých dřevěných zvonic

Jídelní lístek restaurace Havlíkův dvůr:

Hovězí burger, burger s trhaným hovězím, tortila s trhaným hovězím      230,-Kč,

Hovězí carpaccio                                                                                                    200,-Kč

Hranolky                                                                                                                      55,-Kč

Rezervace

Přihlášení na akci není možné.

Přihlášení turisté:

 • Alena Jírovcová
 • Hana Munzarová
 • Milada Dufková
 • Marie Zemánková
 • Alena Kocourková
 • Květa Kovandová
 • Helga Mrázová
 • Martina Čermáková
 • Marie Bernardová
 • Marie Chrástová
 • Miloslava Kubíčková
 • Juraj Reinold

Čekací listina: