Historie klubu

Největším turistickým lákadlem Jičínska jsou bezesporu Prachovské skály, vzdálené od Jičína necelých 7 km.Snad první zmínka o jejich návštěvě se váže k roku 1813, kdy jejich nejkrásnější partii prošel císař František I. dne 9.června, v době, kdy delší dobu pobýval v Jičíně za účelem vyjednávání o spolku proti Napoleonovi. Na jeho počest byla tato část pojmenovaná Císařskou chodbou a zůstala tak pojmenována dodnes.


Antoním Vánkomil Maloch

Před rokem 1860 byl nejlepším znalcem Prachovských skal profesor jičínského gymnázia Antonín Vánkomil Maloch, který pořádal výlety celých skupin do Prachovských skal a češovských valů, přičemž sbíral stará lidová pojmenování jednotlivých slují a skalních částí. Došlo k jejich prvnímu označování.


Vojtěch_Náprstek

 

Nejvýznamnějším mezníkem v počátcích turistiky na Jičínsku byl příjezd prvního českého mecenáše Vojty Náprstka s přáteli do Jičína a Prachovských skal dne 1.června 1879. Přírodními a kulturními památkami kraje byli nadšeni a Vojta Náprstek přislíbil delegaci studentů jičínského gymnázia na pomoc při značení cest v Prachovských skalách. Majitel Prachovských skal Ervín Schlik dal svůj souhlas k provádění prací.


František Lepař
11.června 1888 byl v Praze založen Klub českých turistů. Jeho přípisem z 21.12.1891 byli přátelé turistiky v Jičíně vyzváni k založení místního odboru.
Na ustavující valné hromadě dne 3.4.1892 byl odbor KČT Jičín založen. Měl 29 členů a prvním předsedou byl zvolen František Lepař.

V roce 1896 se František Lepař ujal práce na vydání průvodce, který pod názvem “Okolí Jičínska” vyšel nákladem KČT Praha.

V roce 1895 se stává členem odboru KČT PhDr. Jakub Všetečka. Až do jeho smrti v roce 1931 je pak jeho jméno spojeno se všemi turistickými akcemi.


Roku 1897 byly v obecných a městských školách otevřeny zdarma noclehárny pro studenty a s místními hoteliéry a majiteli restaurací bylo sjednáno levnější ubytování a stravování. V tomto roce byly zhotoveny velké orientační tabule a plastický plán Prachovských skal byl umístěn na Jičínském Nádraží.

V roce 1903 se odbor KČT Jičín oddělil od ústředí KČT a přihlašuje se do nově založeného Spolku turistů. Ustavující schůze Spolku turistů Jičín se konala 5.1.1904. Spolek má 84 členů.

V roce 1904 se konala první přednáška Dr. Všetečky o Prachovských skalách v Praze. Byl pořízen soupis vynikajících míst historických, uměleckých a turistických na Jičínsku. Roku 1906 byl vydán Průvodce po Jičínsku včetně mapy Prachovských skal.


Stálou prací turistů je úprava a údržba cest a cestiček, obnovování značek a orientačních tabulí na rozcestích, rozšiřování značených cest a zřizování vyhlídek. Nově se do práce turistů dostala propagace. Je vytištěn první propagační plakát Českého Ráje. Spolek dává vytisknout několik druhů pohlednic z Jičínska, jednu s mapou. Ochotou dlouholetého člena lékárníka Vítka je v jeho lékárně “U české koruny” otevřena turistická “poptavárna” tj. informační centrum. Vybírají se také fotografie pro expozici Svazu pro povznesení návštěvy cizinců na drážďanskou výstavu fotografickou a v lednu 1911 se zasílají fotografie na výstavu do Frankfurtu. V roce 1912 se stává spolek turistů vlastníkem penzionu v Horním Lochově. V této době má spolek přes 200 členů. Dr. všetečka v tomto roce připravuje vydání nového průvodce skalami k desátému výročí existence spolku turistů. Členové pořádají výlety do vzdálenějšího okolí, turisté přijímali a okolím Jičína prováděli hromadné návštěvy. Navíc spolek zavádí službu oficiálních průvodců skalami. Skupina aktivních mladších členů přebírá organizaci členských výletů, starost o zábavní večírky a ochotnická divadelní představení ve prospěch turistů.

turistická-chata-prachov

Jinak je běžná předválečná činnost turistů podvázána – živoří se. Hned po válce, v nové Československé republice se začíná v Jičíně organizovat skupina turistů, kteří považují za prospěšné vřazení jičínských turistů do Klubu československých turistů a lepší styky s Prahou. Existence dvou turistických spolků se stává založením odboru KČT 29.12. 1919 na sedm let realitou. V roce 1922 vydává odbor KČT svého průvodce skalami. Odbor KČT Jičín se rozhodl na rozhraní let 1922-23 vybudovat přímo v srdci Prachovských skal novou turistickou chatu KČT. Tato myšlenka se líbila i ústředí a přislíbili dotaci. Na jaře 1923 začala stavba úpravami terénu a za rok byla hotova.

Ke splynutí obou jičínských turistických spolků s názvem Odbor KČT v Jičíně došlo v roce 1927. Je to velký spolek, má 592 členů.

V roce 1928 začala v zámku v Jičíně působit kancelář KČT.

V roce 1929 byla odhalena deska Vojty Náprstka v Babinci.

V roce 1930 byla provedena přístavba chaty KČT, zřízena Pechova vyhlídka a schody cestmistra Řeháka, v roce 1933 vyhlídka Křižkovského. V roce 1933 vyhlídka Křižkovského. V roce 1936 byla vybudována vyhlídka Aug. Seiberta, v roce 1937 zděná zvonička u Košíčka, v roce 1938 otevřeno koupaliště U Pelíška. V roce 1941 byla provedena oprava Všetečkova penzionátu v Horním Lochově a hradu Pařez.

Od roku 1945 pokračoval odbor v bohaté činnost. V roce 1947 byla otevřena vyhlídka Dr. Edvarda Beneše (dnes vyhlídka Míru) na počest jeho návštěvy dne 8.10.1946.

Z dosavadního přehledu činnosti turistů vyplývá, že jejich hlavní zájem byl soustředěn na rozvoj turistického ruchu v Prachovských skalách.

Koncem 60. let vzniká nová forma pěší turistiky a to dálkové pochody. V roce 1966 vznikl v Jičíně první ročník dálkového pochodu Českým rájem – putování za Rumcajsem.
Tradice společných startů tohoto pochodu z Valdštejnova náměstí a vyhlašování nejlepších masek Rumcajse, Manky a Cipíska pokračovaly až do roku 1978. Nevýhodou byl velký pohyb účastníků pochodu přírodou ve stejnou dobu. Tak, jak stoupala obliba dálkových pochodů, narůstal počet jejich účastníků a společné starty přešly na starty průběžné a byly zařazeny i kratší trasy včetně dětských.

Vzácným hostem pochodu v roce 1973 byl spisovatel Václav Čtvrtek. V roce 1977 byl požádán výtvarník Radek Pilař o návrh na pamětní list pochodu. Od té doby pokračuje tradice barevných diplomů s jeho postavičkami Rumcajse, Manky a Cipíska.

Nejvyšší počet účastníků “Putování za Rumcajsem” byl 10 831 v roce 1982.

V tomto roce byl nejmasovějším pochodem, hned po pochodu Praha-Prčice. V dalších letech počet účastníků kolísal v závislosti na počasí. Nyní se běžně pohybuje v rozpětí od 3000-6000.

Až do sametové revoluce probíhala činnost odboru turistiky v rámci ČSTV a byla zaměřena na práci s mládeží, účast na různých srazech a soutěžích, zimních přechodech, dálkových pochodech apod.

Na úseku naší turistické činnosti pokračujeme bez přerušení v tradici konání pochodu “Putování za Rumcajsem”, který v roce 2016 překročil 50. ročník.
Pořádáme každoročně několik jednodenních. dvoudenních zájezdů, týdenní pobyt v České republice nebo v cizině. Pro členy KČT a příznivce turistiky pořádáme výlety  nejen do českého ráje, ale i dalších turisticky zajímavých míst. Zajišťujeme údržbu a nové značení v okruhu turistického značení v okolí Jičína.
Plně se věnujeme správě a údržbě našeho hotelu Pod Šikmou věží v Horním Lochově.

Členskou základnu tvoří okolo 200 členů. Kladně je třeba hodnotit začínající zájem mladých lidí o členství, čehož důkazem je zvýšený tlak na využití moderních technologií, zejména pak internetu, jako nejrychlejšího prostředku k získání potřebných informací o našich akcích.