Kontakty

Vedení klubu

  info@kctjicin.cz

Předseda

JUDr. Alena Jirovcová

Krátká 233, 506 01 Jičín

 731 722 942

 alena.jirovcova@c-box.cz

Místopředsedkyně

Dana Doškářová

 608 481 099

 d.anza@seznam.cz

Účetní

Ing. Miloslava Kubíčková

 737 645 965

 kubickova@snmj.cz

Jednatelka

Blanka Kosejková

 blanka.kosejkova@seznam.cz

Pokladní

Zdenka Nosková

732 101 194

 noskova.zdena@seznam.cz

Úřední hodiny

budou vždy uvedeny v aktualitách. Pokladní najdete v jednací místnosti Správy nemovitostí města Jičína

Organizátoři výletů

Mgr. Jan Simeon Kaiser

 776 178 228

 jansimeon@gmail.com

Ing. Miloslava Kubíčková

 737 645 965

 kubickova@snmj.cz

JUDr. Alena Jirovcová

 731 722 942

 alena.jirovcova@c-box.cz

Jaroslava Pilná

 777 574 562

  Pilnaskola@seznam.cz 

Ing. Mária Hníková

 776 125 036

  batovany@seznam.cz 

Výbor KČT

JUDr. Alena Jírovcová

 731 722 942   alena.jirovcova@c-box.cz – předseda, organizátor výletů

Dana Doškářová

 608 481 099  d.anza@seznam.cz – místopředseda

Ing. Miloslava Kubíčková

 737 645 965  kubickova@snmj.cz – účetní

Mgr. Jan Simeon Kaiser

 776 178 228  jansimeon@gmail.com –  organizátor výletů, značkař

Ing. Petr Jebavý

 776 165 018  admin@kctjicin.cz – správce www stránek

Blanka Kosejková

 blanka.kosejkova@seznam.cz – jednatel, kronikář

Ing. Eva Šmídová

 e_smidova@centrum.cz – poradenství při stavebních úpravách, konzultace rozpočtu, jednání s úřady v technických záležitostech

Jiří Bydžovský

 732 901 818  j.bydzovsky@email.cz – opravy, údržba a revize na hotelu

Jaroslava Pilná

 777 574 562  Pilnaskola@seznam.cz – Prachováček, organizace výletů

Zdenka Nosková

732 101 194  noskova.zdena@seznam.cz

Ing. Mária Hníková

 776 125 036   batovany@seznam.cz 

Kontrolní komise

Anna Hyršalová  a.hyrsalova@seznam.cz

Marie Bernardová  721 483 309  MarieBernardova@seznam.cz

Zdeňka Tomášková  731 255 652  zdena.tomaskova35@gmail.com

Značkaři

Vedoucí značkaři:

Mgr. Jan Simeon Kaiser  776 178 228  jansimeon@gmail.com

Marie Bernardová  721 483 309  MarieBernardova@seznam.cz

Břetislav Gotvald   608 076 557 buh.lesa@centrum.cz

Značkaři:

Miloš Radoberský

Jiří Benda

Roman Kozák

Dana Kozáková