Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem

Historie pochodu

V roce 1967 v Jičíně vznikl 1. ročník dálkového Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem. V klubové kronice je první zmínka o pochodu až ze VII. ročníku (1973). Společný start na trasy 55 a 30 km byl u Husova pomníku a účastnilo se 1258 pochodníků. Vzácným hostem pochodu se stal spisovatel Václav Čtvrtek. V závěru byli vyhlášeni Mr. Rumcajs a Mrs. Manka.

Tradice společných startů pokračovala až do roku 1978. Nevýhodou však byl velký pohyb účastníků přírodou ve stejnou dobu. Jak stoupala obliba dálkových pochodů, narůstal počet účastníků, a proto byly společné starty nahrazeny starty průběžnými. Pochod se zařadil mezi nejnavštěvovanější turistické akce v Československu. Proto byly postupně přidávány i kratší trasy, včetně dětských. Využívána byla bohatá síť turistického značení, vedoucí z Jičína všemi směry a propojující okolí Jičína. Dnes je, bohužel, tato síť neúplná, proto je pochod veden i po neznačených cestách, doplněn vlastním značením trasy pochodu.

V roce 1977 byl požádán ilustrátor pohádek o Rumcajsovi Radek Pilař o návrh na pamětní list pochodu. Od té doby se vydávají barevné účastnické listy s postavičkami Rumcajse, Manky a Cipíska, každý rok nově malířem navrhované.

Po smrti Václava Čtvrtka nesl pochod podtitul Memoriál spisovatele Václava Čtvrtka, po smrti výtvarníka Radka Pilaře se ustálil typ diplomu s variacemi postaviček pohádek o Rumcajsovi.

Klub českých turistů - odbor Jičín při pořádání pochodu spolupracuje s Městem Jičínem, který se podílí finanční dotací a na propagaci pochodu. Dále spolupracuje s občanským sdružením Lodžie a správcem Libosadu a s jičínskými skauty, kteří prověřují sportovní zdatnost malých turistů soutěžemi u skautského srubu.

Nejvíce účastníků (10 831) přišlo v roce 1982. V dalších letech počet kolísal v závislosti na počasí a na pohyblivosti velikonočních svátků. V roce 2001 byl pochod rozšířen i o trasy pro cyklisty. Po "hubených" letech je v posledních dvou letech patrná vzestupná tendence počtu účastníků. V tabulce pod textem je zachycen počet platících účastníků v jednotlivých letech, nicméně účastníků je mnohem více, zvláště těch, kteří jsou doprovodem svých malých ratolestí.

Počty platících účastníků pochodu:

1973 - 1 258
1974 - 2 900
1975 - 3 573
1976 - 4 735
1977 - 7 550
1978 - 6 574
1979 - 8 317
1980 - 6 605

1981 - 9 303
1982 - 10 831
1983 - 6 242
1984 - 9 576
1985 - 5 442
1986 - 4 845
1987 - 4 020
1988 - 2 820

1989 - 2 385
1990 - 3 398
1991 - 1 541
1992 - 871
1993 - 1 528
1994 - 1 256
1995 - 2 561
1996 - 1 407

1997 - 1 274
1998 - 2 350
1999 - 3 818
2000 - 2 233
2001 - 3 710
2002 - 4 143
2003 - 5 259
2004 - 2 862

2005 - 2 464
2006 - 2 386
2007 - 4 486
2008 - 3 714
2009 - 2 923
2010 - 2 404
2011 - 3 364
2012 - 1 350

2013 - 2 358
2014 - 5 405
2015 - 4 367
2016 - 6 969
2017 - 8 877
2018 - 5 904
2019 - 8 907
2022 - 8000

2023 - 7500
2024 - 5600

Vývoj počtu platících účastníků pochodu: