Přihláška k členství

Členské příspěvky

Před podáním přihlášky si prosím nastudujte naše stanovy a podmínky členství.

Stanovy klubu
Informace pro členy

Přihlášku je nutné vytisknout a vyplnit ČITELNĚ oba formuláře stejně. Každý další člen opět vyplní oba formuláře.

Pokud chcete využít možnosti jednoduchého přihlašování na naše akce, vyplňte v přihlášce i emailovou adresu. Na tuto adresu vám budou zaslány přihlašovací údaje na tyto webové stránky.

Vyplněné formuláře odevzdávejte po dohodě pokladní klubu – viz kontakty.

Stačí vyplnit jednu přihlášku, případně druhou použít pro přihlášení dalšího člena.